BG-FORMAND EFTER SENSATIONEL INDRØMMELSE FRA DN:

Det stopper ikke her – vi kræver at DN rydder op efter sig, og vi kan ikke leve med, at økonomiske interesser driver falske historier frem om landbruget!

Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremkom i avisens weekendudgave med en indrømmelse, som de fleste formentlig vil anerkende som sensationel. Seniorrådgiver ved DN Walter Brüsch erkendte, at landbrugets brug af pesticider på dyrkningsfladen er uskyldig i sløjfning af drikkevandsboringer.
“Landbruget er fuldstændigt – og jeg mener fuldstændigt – uskyldig i det her”, udtalte han.

En længe ventet og revolutionerende udtalelse.
Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) har længe kæmpet for – og kæmper fortsat for – at landbruget bliver renset for enhver beskyldning og mistanke om forurening af vores dyrebare grund- og drikkevand, som er vores hjertesag.

Formand for BG Ulrik Lunden kræver omgående handling: “Det er helt absurd, at DN godt er klar over, at landbruget er uskyldigt, og så alligevel vil fastholde beskyldningen på deres hjemmeside. De taler med to tunger”, udtaler formanden. ”Vi kræver, at det stopper nu og her. Det politiske flertal truer os med indgreb i 2023, hvilket vi allerede har anlagt sag imod, så det haster med at få fjernet al vildledende retorik og få landbruget frikendt alle steder”.
BG´s fagchef Bente Andersen forklarer: ”Vores lette brug af planteværn er klimavenlig. Økologisk produktion alle steder ville lægge beslag på voldsomme arealer, hvorved klima, natur og biodiversitet vil blive yderligere presset. Økologisk dyrkning kræver stor bearbejdningsintensitet af jorden for mekanisk at bekæmpe ukrudt. Dette udgør en trussel i forhold til jordens frugtbarhed bl.a. fordi det fremmer jorderosion.
Vi har analyseret tallene for de 97 sløjfede drikkevandsboringer der har fundet sted de sidste 20 år, og ikke én eneste er sløjfet pga. dyrkningsfladen i landbruget. Ikke én eneste”, udtaler hun.

”Vi kan ikke leve med, at kommercielle interesser driver falske historier frem. Vi forlanger at se kontrakten med Coop, så vi kan konstatere, om de laver markedsføring ved at købe sig adgang til landbrugskritiske historier fra en interesseorganisation. Ifølge vores advokat kan Coop ikke omgå markedsføringsloven ved at lade DN føre falske historier frem. Bordet fanger. Vi vil se kontrakterne”, slutter formanden.

BG forlanger at DN rydder op efter sig og giver landbruget den oprejsning, det har krav på og som er i overensstemmelse med sandheden.

Kort sagt:

  • at DN fjerner sine retsstridige beskyldninger og antydninger på sin hjemmeside
  • at DN viser transparens og viser sin kontrakt med Coop, så vi kan se hvem, der står bag
  • at DN stopper med at bidrage til, at al fejlregulering mod landbruget i form af indsatsplaner og BNBO fastholdes fra politisk side

VORES DRIKKEVAND ER RENT!

I en tid hvor corona pandemien stadig fylder det meste i vores noget indskrænkede dagligdag, er der ingen grund til at opsøge flere deprimerende informationer.

Særligt ikke informationer, som ikke har hold i virkeligheden, men gang på gang bæres frem som en skræmmehistorie for befolkningen.

Det er den tilsyneladende uendelige historie om vores drikkevand.

Af formand Ulrik Lunden og fagchef Bente Andersen, Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Forkerte oplysninger
Formanden for Danmarks Naturfredningsforening (DN) Maria Reumert Gjerding retter i et debatindlæg fornylig i dagspressen en slet skjult kritik mod landbruget for brug af sprøjtegifte på landbrugsjorden. Det står endda også højt og tydeligt på DN´s hjemmeside.

Vi kan blive enige så langt som at vores drikkevand er en helt unik ressource i Danmark, men herefter stopper festen!

Når det kommer til grundvandets – og i forlængelse af dette, drikkevandets – reelle tilstand i Danmark ser vi os nødsaget til i Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse at formidle den sande historie og gøre op med det skræmmebillede mod landbruget der males af DN.

På deres hjemmeside står der blandt andet at ”…målinger fra 2016 viser nemlig, at der var rester af sprøjtegift i mindst hver fjerde drikkevandsboring…”

Reumert Gjerding og DN er ganske enkelt ikke opdateret!

Synderen er…
Ikke én eneste af de 97 sløjfede drikkevandsboringer de sidste 20 år er lukket pga. landbruget.
Vi har analyseret manualerne for sløjfningerne og studeret boringernes prøveresultater.
Resultatet kan ses på figur 1 herunder:

Figur 1: Sløjfninger af drikkevandsboringer fordelt på stoffer

Som det ses på figuren er det i altoverskyggende grad stoffet BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra produkter som er anvendt af vandværker og af forbrugerne som plænerens der er hovedårsagen til sløjfninger af drikkevandsboringer i Danmark.

En gennemgang af de bagvedliggende data fra Jupiterdatabasen viser at i alt 86 boringer er lukket på grund af BAM.

De resterende 11 er alle sløjfninger pga. såkaldte punktkilder såsom vaskepladser, lossepladser og det offentliges, industriens og privates brug af sprøjtemidler.

Dyrkningsfladen i landbruget er uden skyld. De godkendte pesticider har forinden anvendelse været igennem det skrappeste godkendelsessystem i EU – det danske.

Således er det et helt ubegrundet og ufagligt indgreb at dømme danske landbrugsbedrifter for de forureninger, som ikke blot vandværker men også punktkilder har medført.

I Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse insisterer vi på en fagligt og juridisk korrekt regulering af dansk landbrug.

Vores hjertesag er netop beskyttelse af grundvandet – deraf vores navn!