Om os

Hvad er foreningens formål?
Foreningens formål er at arbejde for en bæredygtig, saglig og juridisk korrekt regulering af beskyttelsen af grundvandet i Danmark.

Kontaktoplysninger
Fagchef:
Bente Andersen
Svejstrupvej 8
8660 Skanderborg
Tlf. 40 22 96 11
E-mail: bea@ffbg.dk

Formand:
Ulrik Lunden
Tlf. 30 65 04 21
E-mail: lunden@store-bouet.dk

Næstformand:
Jens Peder Rasmussen

Fakta om foreningen

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) er en landsdækkende forening med over 250 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning. Samt ved foreningens betydningsfulde retssag mod staten. Sagen angår gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)