Eksempel 4

Knud Overgård, Hørbygård, Hørbyvej 1, Harlev vest for Århus finder det meget selvmodsigende, at man vil forbyde ham at anvende pesticider samtidig med at linieforureningen fra både motorvej og Framlev Korsvej gennemskærer området. Landmanden må ikke køre med hans sprøjte, men tonsvis af farlig gods må hver dag blive transporteret igennem indsatsområdet.

Fakta om foreningen

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) er en landsdækkende forening med over 250 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning. Samt ved foreningens betydningsfulde retssag mod staten. Sagen angår gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)