Eksempel 3

Det er selvmodsigende når kommuner udpeger indsatsområder og BNBO, hvorigennem der løber veje.
Vi ved at der sker en udledning af en række miljøfremmede stoffer i vejvand. Nedenfor er vist på luftfoto, hvordan boringen til Ødum Vandværk ved Hadsten ligger kun 16 m fra vejgrøften og vejen går lige igennem BNBO området. Private husejere må sprøjte i deres haver mm, men landmanden må ikke sprøjte med godkendte pesticider. Ude hos forbrugerne til Ødum Vandværk viser analysen at der er 2,8 µg/l Arsen. Prøven er taget 15.5.2020. En boring er sløjfet som indeholdt total Herbicid BAM, som aldrig er brugt på den dyrkede landbrugsjord. En anden boring som indeholdt 270 mg/l Klorid er blevet sløjfet. Grænseværdien for klorid i drikkevand er 250mg/l.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 111-1-1024x640.png
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 222-1024x640.png

Fakta om foreningen

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) er en landsdækkende forening med over 250 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning. Samt ved foreningens betydningsfulde retssag mod staten. Sagen angår gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)