Eksempel 14

Det er selvmodsigende når vejvand der er forurenet med diverse miljøfremmede stoffer må løbe igennem et BNBO område og landmanden ikke må sprøjte med pesticider som er godkendt efter Europas strengeste godkendelsessystem.
Eksemplet er fra Bredkær Bæk sydøst for Hjørring.

Fakta om foreningen

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) er en landsdækkende forening med over 250 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning. Samt ved foreningens betydningsfulde retssag mod staten. Sagen angår gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)