Eksempel 12

Christian Grube Slimmingevej 40 4100 Ringsted skriver at det ingen mening giver at han ikke må sprøjte hans marker, når vandværket ligger ud til den meget trafikerede vej. Der er 11 m fra boringen ud til vejen.
Vandværk, boring og BNBO ligger på Slimmingevejen imellem Tureby og Slimminge (Ringsted 4100). Vejen er meget trafikeret.

Fakta om foreningen

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) er en landsdækkende forening med over 250 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning. Samt ved foreningens betydningsfulde retssag mod staten. Sagen angår gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)