Eksempel 11

2 offentlige veje igennem BNBO.
Der sker rigtig ofte uheld i dette BNBO, se billeder nedenfor. Mindst en gang om året. Slagelse Kommunes Nordre Kildeplads ved Eggeslevmagle/Frankerup.
Bemærk her har man Arsen i vandet. Arsen er giftigt og grænseværdien er sat til maksimalt 5,00 µg/l ud fra sundheds hensyn. Den 6.3.2020 målte vandværket 3,1 µg/l.

Fakta om foreningen

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) er en landsdækkende forening med over 250 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning. Samt ved foreningens betydningsfulde retssag mod staten. Sagen angår gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)