Til Miljø- og Fødevareudvalget, Folketinget

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse 16.01.2022

Når ministeriet tilsidesætter sandhedspligten ved at “forvrænge” vores ord, er det fordi vi har ret. Dyrkningsfladen er uskyldig! Ministeriets embedsmænd har sandhedspligt, jvf. “Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodex VII”

Sandheden er, at landbrugets dyrkningsflade er uskyldig i sløjfning af drikkevandsboringer som følge af pesticidfund de sidste 20 år. Skyldig er derimod affaldshåndtering på tusindvis af sivende lossepladser. Vi har fået undersøgt alle de 97 sløjfninger, som GEUS selv har henvist til i et tidligere ministersvar (MOF alm. Del spørgsmål 45 den 21. okt. 2019). Resultatet af denne undersøgelse er et notat begået af LandboSyd, som er illustreret på figur 1. Affaldshåndtering og stoffet BAM fra totalukrudtsmiddel udenfor dyrkningsfladen er de skyldige.
Ikke dyrkningsfladenIkke landmandens brug af planteværn på markerne.

På de ubeskyttede sivende lossepladser, som var offentligt godkendte, deponeredes stoffer fra både industri og haver. Nogle af de stoffer som alle danskere smed på lossepladsen er også blevet brugt i landbruget. Alle sammen med offentlig tilladelse og accept.

I bæredygtig Grundvandsbeskyttelse har vi ALDRIG påstået, at der ikke er sløjfet boringer på grund af stoffer, som har været anvendt i landbruget. Det vi siger, og det vi fastholder er, at det ikke er fund fra dyrkningsfladen, som har ført til sløjfning af boringer. De stoffer som er blevet dumpet på lossepladser kan udmærket være blevet brugt i både haver og i landbruget. Det er ikke det samme som at beskylde landmandens sprøjte på dyrkningsfladen for at være årsag til sløjfning af boringer. Det er to vidt forskellige ting som ministeriet sammenblander i strid med sandhedspligten. GEUS forsøgte sig i samme rille i Effektivt Landbrug den 07.12.2021 med et “dementi”, men blev straks imødegået. Nu fortsætter ministeriet med samme misforståelse. Nu fortsætter ministeriet med samme misforståelse: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/MOF/spm/391/svar/1846388/index.htm

Ministeren både fejlciterer Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse og svarer udenom for at fremstå handlekraftig samt landbrugsuvenligt og politisk korrekt hos fagligt uvidende vælgere i café latteland, hvor dette er populært.

Det er trist at opleve, at GEUS ikke er gået systematisk til værks i forbindelse med hver enkelt sløjfede boring, ligesom i vedlagte analyse. Vel kræver det stort knofedt at gennemanalysere, men det er jo nødvendigt såfremt man skal kende de rette årsagssammenhænge, som er, at Ikke én boring er sløjfet de sidste 20 år på grund af landbrugets anvendelse af sprøjtemidler på dyrkningsfladen. Endnu engang smyger ministeriet sig udenom og forvrænger vore ord i besvarelsen af spørgsmål stillet af MF Erling Bonnesen fra 13. januar 2022.

Sandhedspligten for embedsmænd betyder, ifølge vores advokat, at embedsmænd både skal tale sandt, og de skal afstå fra at forvrænge FFBG`s faglige dokumentation i en misvisende kontekst.

Figur 1
Kilde: De viste boringer har GEUS anvendt i forbindelse med ministerens besvarelse af MOF alm. Del spørgsmål 45 den 21. okt. 2019. Via aktindsigt har BG og LandboSyd fået adgang til DGU-numrene på boringerne. Boringerne og sløjfnings rapporterne er herefter minutiøst gennem analyseret af LandboSyd og BG. Resultatet er som vist i figuren.

Med venlig hilsen

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse  https://ffbg.dk/

Formand Ulrik Lunden
Tel: 30 65 04 21 – e-mail: lunden@store-bouet.dk

Fagchef, cand.agro. Bente Andersen
Tel: 40 22 96 11 – e-mail: bea@ffbg.dk

Kopi: Folketingets medlemmer, pressen, byråd, landbrugets organisationer m.fl.

Danmarks Radio FORTSÆTTER vildledningen om grundvandet!

I forlængelse af indslaget i TV-Avisen på DR1 i går d. 13.01.22 kl. 21 undrer formand Ulrik Lunden sig meget over den vinkling Walther Brusch fra Danmarks Naturfredningsforening og DR1 gør i forhold til de restriktioner som tyske landmænd er underlagt i indvindingsområderne. Disse restriktioner er nemlig overhovedet ikke mere restriktive end den reguleringALLE DANSKE LANDMÆND i hele Danmark er underlagt!

I Danmark har vi verdens skrappeste krav til udnyttelse af organiske gødningsstoffer. Vi bruger kun pesticider der er godkendt efter verdens måske strengeste godkendelsessystem.
Og i forhold til reguleringer og kontrol er danske landmænd underlagt strenge krav til dokumentation. I Tyskland er der intet krav om indsendelse af gødningsregnskaber og sprøjtejournaler, hvilket ifølge DR1 indslaget kun er et krav i drikkevandsområderne.

Til gengæld kan vi rose vores tyske naboer for, at de har meget større fokus på potentielle kilder til forurening f.eks. fra boliger, veje og vandløb og punktkilder.

Systematik, sammenhæng og proportionalitet er kendetegnede for det tyske system. Det kunne være rart, om det var den konklusion Walther Brüsch havde draget, efter han har fået indsigt i det tyske system. I stedet vil Walther Brüsch og DR1 hellere skabe en vinkel, hvor det ser ud som om danske landmænd er bagud i forhold til sikre det danske drikkevand sammenlignet med vores tyske naboer.

Den konklusion som DR! Og Walther Brüsch drager er simpelthen forkert, hvis målet er at sikre danskerne rent drikkevand for fremtiden. Fokus skal i stedet rettes imod sivende punktkilder og den store brug af biocider i det danske miljø, som der overhovedet ikke er styr på.

Danmarks Radio fortsætter hermed den vildledning af danskerne om grundvandet som har kørt i snart en måned i programmerne ”Byen med det giftige vand”.

Husk at i de sidste 20 år er ikke én eneste drikkevandsboring sløjfet i Danmark på grund af forurening med pesticider fra landbrugets dyrkningsflade (markerne). Fig. 1.

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse 14.01.2021  https://ffbg.dk/

Formand Ulrik Lunden
Tel: 30 65 04 21 – e-mail: lunden@store-bouet.dk