VI VIL HVERKEN FRIVILLIG TVANG ELLER RENDYRKET TVANG

(Artiklen linker til Effektivt Landbrug)
Formanden for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse kommer med klokkeklar melding omkring ufaglige og uretmæssige beskyldninger mod landbruget i sagen om BNBO og indsatsplaner.

”Vi vil beholde vores dyrkningsret”, udtaler formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) Ulrik Lunden. ”Vi vil hverken frivillig tvang eller rendyrket tvang”. Anledningen er, at det nu er kommet frem, at dyrkningsretten i landbruget er dømt med urette, således som fagchef i BG, agronom Bente Andersen fornylig har afsløret.

”Vi vil naturligvis ikke finde os i en ufaglig regulering. Vi står i foreningen op for dyrkningsretten, og vil hverken under pres eller afvikles ligesom minkene. Langt hovedparten af lukkede boringer som følge af forurening skyldes andre forhold end landbrugets brug af pesticider på dyrkningsfladen. Og de ganske få landbrugsrelaterede lukninger af boringer – hvis de overhovedet findes – kan stamme fra titusindvis af punktkilder, såsom lossepladser eller vaskepladser, som man tilbage i tiden så anderledes på end i dag. Myndighederne peger i flere rapporter selv på punktkilder som årsag. Men sammenhængen undersøges ikke. Det er helt uacceptabelt. Man burde have gjort sig den ulejlighed at sammenholde de lovpligtige sprøjtemanualer med målinger. Ikke engang dét har man gjort. Man har kun efterforsket for at få dyrkningsfladen dømt – ikke for det modsatte”, fortsætter Ulrik Lunden.

“Når et statsejet Giftnævn så sent som i 1975 anbefaler, at man bortskaffer sprøjterester ved at grave et hul i jorden, er det rent ud sagt helt ved siden af skiven, at ville påberåbe sig nogle ganske få målinger for at tage dyrkningsretten fra os uden at undersøge, om målingerne stammer fra 25.000 eller endnu flere punktkilder. Vi vil ikke have dyrkningsfladen dømt af handlinger, som var lovlige dengang”, slutter BG-formanden.

Det sidste ord er ikke sagt i denne sag, og BG afventer den igangsatte sag mod staten, hvor foreningen sammen med advokat Hans Sønderby, som er specialist i EU-ret vil tage kampen op mod dette retsstridige indgreb mod landbruget.

Debat: Ufaglig kritik af landbruget

(Artiklen linker til Maskinbladet.dk)
Bæredygtig Grundvandsbeskyttelses fagchef, går i rette med myndighederne: Landbrugets dyrkningsflade er på forhånd “dømt” uden bevis for årsagssammenhængen mellem grundvandets tilstand og landmandens brug af planteværn.