Advokat for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse: Statens forsvar er bekræftelse på retsstridige BnBO-regler

Statens forsvar er reelt en bekræftelse på, at ministeriets regler om BnBO og indsatsplaner er EU-retsstridige, mener advokat. Ifølge Hans Sønderby Christensen er BnBO og indsatsplaner faglige og juridisk selvmodsigende indgreb mod landbruget, som skal underkendes af domstolene