Udledning af urenset spildevand strider mod kommunale indsatsplaner

Kommunale udledningstal leverer EU-retlig argumentation til retsopgør mod staten om lovligheden af de kommunale indsatsplaner og BNBO’er